Vilans

    Project Details

    Dit kenniscentrum voor de zorg heeft een methode ontwikkeld, in samenwerking met Maastricht University, om de resultaten van scholing te meten. In deze animatie waordt het waarom en hoe uitgelegd aan de cursisten.